Di tích Bến Thuyền Lang Mai Xá (Quảng Trị)

Di tích Bến Thuyền làng Mai Xá (Quảng Trị) 2

Di tích Cổng trời (Quảng Bình)

Di tích Đèo Bù Lạch (Quảng Nam)

Di tích Điểm cuối đường HCM 1973 (Bình phước)

Di tích Đồi Cha Quang (Đồi 37) (Quảng Bình)

Di tích Ngã Ba Biên Giới (Kon Tum)

Di tích ngã ba Đường 72 – Đường 14B (TT Huế)

Di tích ngã ba đường 73 – Đường 14B (TT Huế)

Di tích Ngầm Cà Ròong (Quảng Bình)