Binh đoàn 12 – Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị kế tục truyền thống Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Trường Sơn đã làm nên con đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp giải phóng hào toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tập thể bộ đội Trường Sơn được Đảng và Nhà Nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

  • Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân
  • Huân chương Sao vàng
  • Huân chương Hồ Chí Minh
  • Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì
  • 82 tập thể và 51 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và hạng vạn các cán bộ chiến sĩ được tặng thưởng Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác.