DANH SÁCH LIỆT SĨ CÁN BỘ CẤP CAO VÀ ANH HÙNG

STT Họ và tên liệt sỹ Năm sinh Nguyên quán Ngày hy sinh
1 ĐẶNGTÍNH 1920 Cự Khê ,Thanh Oai ,Hà Nội 14-04-1973
2 NGUYỄN TỐN 1926 Quỳnh Đôi,Quỳnh Lưu ,Nghệ An 29-09-1972
3 NGUYỄN THÚC YÊM 1931 ĐứcYên ,ĐứcThọ ,Hà Tĩnh 14-04-1973
4 NGUYỄN TAM ANH 1929 Yên Khánh ,ýYên ,Nam Định 27-02-1972
5 VŨ QUANG BÌNH 1926 Tiên Lãng ,Hải Phòng 14-04-1973
6 ANH HÙNG LÊ QUANG BIỆN 1940 Liên Phương ,Hạ Hòa ,Phú Thọ 29-03-1969
7 ANH HÙNG LÊ VĂN LẪM 1926 Nghi Hợp ,Nghi Lộc Nghệ An 06-07-1972
8 ANH HÙNG NGUYỄN THỊ VÂN LIỆU 1945 Thi Sơn ,Kim Bảng ,Hà Nam 27-05-1968
9 ANH HÙNG NGUYỄN THỊ NHẠ 1945 Thanh Lâm ,Thanh Liêm ,Hà Nam 28-12-1967
10 ANH HÙNG TRẦN CÔNG NHỞN 1936 ĐôngSơn ,ĐôngHưng ,Thái Bình 29-11-1970
11 ANH HÙNG NGUYỄN VĂN THÂN 1946 ĐứcLong ,Quế Võ ,Bắc Ninh 04-12-1971
12 ANH HÙNG HOÀNG HỮU THANH 1947 Bồi Sơn ,ĐôLương ,Nghệ An 25-09-1972
13 ANH HÙNG NGUYỄN VĂN THOÁT 1945 Nông Thượng ,Bạch Thông ,Bắc Cạn 08-03-1971

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT Họ và tên liệt sỹ Năm Sinh Nguyên quán Ngày Hy sinh
QUẬN BA ĐÌNH
1 ĐỖ NGỌC ÂN 1943 Khối 74 16-01-1969
2 HUỲNH CAO ÁNH 1928 Đội Cấn 09-04-1975
3 NGUYỄN TRỌNG BÁCH 1953 Lý Nam Đế 27-11-1968
4 NGUYỄN VĂN BẢNG 1952 Ngọc Hà 17-02-1972
5 LÊ NGỌC BẢO 1950 Hoàng Hoa Thám 07-10-1970
6 LÊ BÁ CẢNH 1953 Quán Thánh 25-03-1972
7 BÙI CƯỜNG 1944 Khối 74 19-06-1968
8 TRẦN ĐÌNH CHÂU 1944 Kim Mã 22-04-1969
9 TRƯƠNG VĂN CHƯỚNG 1948 Vạn Phúc ,Khối 69 28-12-1968
10 NGUYỄN XUÂN CHIẾN 1947 Khối 37 02-11-1968
11 LÃ ĐỖ CHIẾN 1953 Đội Cấn 29-08-1972
12 NGUYỄN VĂN CHIẾN 1947 Phúc Xá 20-07-1971
13 PHẠM PHÚC CHIẾN 1950 Đội Cấn 07-04-1971
14 TRẦN ANH DŨNG 1942 Phó Đức Chính 07-1972
15 ĐÀO VĂN ĐỨC 1953 Thủ Lệ 16-11-1972
16 NGUYỄN VĂN ĐỨC 1943 Trường cấp 2Yên Thái 01-11-1971
17 ĐỖ VĂN ĐỈNH 1948 Phó Đức Chính 08-11-1968
18 TRƯƠNG XUÂN HỒNG 1947 Phạm Hồng Thái 24-04-1969
19 ĐẶNG ĐÌNH HÙNG 1945 Ngọc Hà 26-01-1971
20 LÊ ĐÌNH HÙNG 1944 An Dương 07-02-1972
21 PHÙNG VĂN HOAN 1947 Khối 71 12-11-1968
22 VŨ CÔNG HOÀN 1944 Khối 68 15-06-1968
23 LÊ TRUNG HÒA . 1953 An Dương ,Khối 37 25-03-1972
24 LÊ TRUNG HÒA 1953 Khối 37 25-03-1972
25 TÔ VĂN LẠC 1950 Cao Đài 09-10-1968
26 HOÀNG THỤY LẠNG 1944 Đường Thành 30-09-1968
27 TRƯƠNG CÔNG LỤC 1950 Ngọc Hà 17-04-1969
28 PHẠM QUANG LONG 1953 An Dương 11-01-1973
29 TẠ TRÙNG LỊCH 1943 Hoàng Hoa Thám 10-04-1971
30 NGUYỄN XUÂN MẠNH 1946 Đội Cấn 10-01-1967
31 ĐOÀN VĂN MẠO 1951 Phúc Xá 25-09-1971
32 ĐINH CÔNG MINH 1951 Yên Phụ 10-03-1972
33 CHU HỮU MIỄN 1951 An Dương 28-10-1971
34 TRƯƠNG SỸ NGHIỆP 1953 Yên Phụ 12-07-1972
35 PHẠM VĂN NGHỊ 1943 Thụy Khuê 18-06-1971
36 NGUYỄN VĂN PHÓNG 1943 Ngọc Hà 02-01-1973
37 HỒ PHỤNG 1947 Khối 65 10-05-1966
38 NGUYỄN VĂN QUÝ 19441 Khối 61 21-03-1967
39 NGUYỄN HỒ SÁNG 1940 Khối 74 21-09-1967
40 NGUYỄN VĂN SƠN 1940 Lương Sử C 13-12-1966
41 NGUYỄN KHẮC SỬ 1946 Lương Sử C 08-08-1975
42 NGUYỄN VĂN TẰNG 1945 Nguyễn Thái Học 25-05-1968
43 TRẦN VĂN TÀI Khối 64 09-06-1976
44 BÙI HỒNG THÁI 1948 Nguyễn Thái Học 08-10-1972
45 LÊ ĐÌNH THÂN Lạc Chính 23-03-1974
46 NGUYỄN VĂN THƠM 1949 Khối 67 01-08-1970
47 BÙI ĐỨC THÀNH 1951 Đội Cấn 09-07-1972
48 NGUYỄN VĂN THẮNG 1951 Đội Cấn 01-05-1970
49 TRẦN VĂN THẮNG 1954 Hoàng Hoa Thám 13-01-1972
50 TRẦN THẮNG 1934 Giảng Võ 21-02-1971
51 TRẦN VĂN THẮNG 1942 Đông Xá 12-1969
52 TRỊNH TRƯƠNG THANH 1945 Nguyễn Khắc Hiếu 03-01-1971
53 ĐỖ VĂN TÙNG 1948 Thụy Khê 27-01-1970
54 ĐẶNG TRẦN TÙY 1936 KTT An Dương 24-04-1971
55 TRẦN VĂN TRỌNG 1938 Hoàng Hoa Thám 01-05-1970
56 LÊ HOÀI TUYÊN 1948 Quán Thánh 26-03-1972
QUẬN CẦU GIẤY
57 TRẦN ĐẮC ẨN 1932 Nghĩa Đô 23-12-1968
58 NGUYỄN ĐỨC BA 1944 Trung Hòa 14-01-1972
59 TẠ VĂN BẰNG 1950 Yên Hòa 03-08-1969
60 TRẦN CƯ 1946 Nghĩa Đô 14-05-1969
61 LÊ THẠCH CÔNG 1947 Nghĩa Đô 06-12-1972
62 NGUYỄN VĂN CHUYỂN 1947 Dịch Vọng 06-03-1970
63 NGUYỄN VĂN CHÍ 1946 Nghĩa Đô 26-05-1970
64 NGUYỄN MẠNH CỬ 1947 Yên Hòa 29-03-1970
65 NGUYỄN VĂN DI 1936 Dịch Vọng 02-01-1969
66 NGUYỄN VĂN HÀ 1945 Yên Hòa 08-03-1972
67 NGUYỄN TỪ NGỮ 1937 Trung Yên 11-04-1969
68 ĐỖ BÁ NGUYỆT 1939 Dịch Vọng 18-06-1966
69 ĐẶNG HỒNG PHÁT 1950 Nghĩa Đô 07-11-1968
70 PHẠM VẪN QUÝ 1944 Yên Hòa 03-09-1971
71 ĐẶNG SƠN 1947 Dịch Vọng 04-06-1970
72 PHÙNG VĂN SINH 1951 Trung Hòa 06-05-1970
73 NGUYỄN VĂN THÀNH 1950 Yên Hòa 22-02-1971
74 NGUYỄN GIA THỬ 1949 Dịch Vọng 22-04-1971
75 NGUYỄN CÔNG THỊ 1942 Yên Hòa 03-01-1967
76 PHẠM HỒNG THỊNH 1940 Mai Dịch 09-02-1971
77 ĐỖ MẠNH TIỀM 1948 Dịch Vọng 08-02-1973
78 ĐOÀN VĂN TIẾN 1951 Nghĩa Đô 12-01-1973
79 HOÀNG NGỌC TOÀN 1953 Yên Hòa 16-10-1972
80 TẠ ĐĂNG TRÁC 1932 Dịch Vọng 22-01-1969
81 LÊ VĂN TRỌNG 1950 Dịch Vọng 10-03-1969
82 VƯƠNG VĂN TY 1941 Dịch Vọng 09-04-1968
QUẬN ĐỐNG ĐA
83 PHẠM VĂN BỤI 1941 Trần Quý Cáp 24-09-1968
84 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG 1953 Đống Đa 25-03-1972
85 ĐINH MẠNH CƯỜNG 1949 Nguyễn Khuyến 27-04-1975
86 HOÀNG VĂN CHÂU 1945 Lương Ngọc Quyến 03-04-1970
87 NGUYỄN GIA DIỀM 1946 Khối 48 01-09-1967
88 VŨ VĂN DỤC 1953 Hàng Bột 07-07-1972
89 ĐỖ VĂN ĐỘNG 1943 Ngã Tư Sở 23-01-1969
90 LƯU TẤT ĐẠT 1941 Tây Sơn 27-02-1966
91 NGUYỄN MẠNH ĐỐI 1946 Nguyễn Khuyến 28-02-1972
92 VŨ THẾ HẢI 1946 Khâm Thiên 02-07-1966
94 HOÀNG HẠC 1918 Nguyễn Khuyến 01-06-1975
93 LÝ VĂN HỌC 1947 Khối 57 24-01-1971
95 TRẦN VĂN HỢI 1949 Khâm Thiên 14-01-1973
96 CAO TIẾN HIỆP 1945 Nam Đồng 01-03-1971
97 NGUYỄN VĂN HƯNG 1946 Khâm Thiên 22-11-1967
98 HOÀNG VĂN HUỆ 1950 Khâm Thiên 18-07-1972
99 NGUYỄN QUANG KHẢI 1949 Yên Lãng 10-05-1969
100 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 1954 Hàng Bột 08-01-1975
101 PHAN KIỂM 1940 Văn Chương 14-12-1969
102 PHẠM VĂN KỲ 1947 Thổ Quan 04-12-1969
103 PHÙNG CỰ LÂM 1938 Nam Đồng 12-08-1970
104 TRẦN ĐÌNH LÂN 1940 Khối 73 14-06-1968
105 ĐỖ HỒNG MƯỢT 1940 TTNM ôtô Hòa Bình 07-03-1971
106 NGUYỄN MẠI 1926 Vĩnh Hồ 23-02-1979
107 NGUYỄN MẠNH MINH 1953 Nam Đồng 25-03-1972
108 PHẠM NGỌC MINH 1941 Kim Liên 12-01-1971
109 PHẠM VĂN MỸ 1948 Kim Liên 06-02-1969
110 LÊ QUÝ OANH 1953 Phương Liệt 25-03-1972
111 NGÔ VĂN PHƯƠNG 1948 Khối 50 26-07-1968
112 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG 1927 Khâm Thiên 18-06-1966
113 TRẦN VĂN PHÚ 1947 Ngõ 59 13-09-1970
114 NGÔ VĂN QUANG 1946 Đổng Đa 07-05-1967
115 NGUYỄN TỐNG QUÝ 1945 Khương Thượng 11-11-1969
116 NGUYỄN TRỌNG QUÝ 1929 Khâm Thiên 17-08-1966
117 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 1953 Kim Liên 13-11-1972
118 ĐẶNG HỒNG SƠN 1949 Kim Liên 13-11-1972
119 NGUYỄN VĂN SẢN 1940 Ngõ Lương Sử 13-12-1966
120 NGUYỄN VĂN TÂM 1942 La Thành 15-11-1971
121 NGUYỄN MINH TÂM 1936 Văn Chương 07-01-1968
122 NGUYỄN TỐN 1946 Nam Đồng 29-09-1972
123 LÊ VĂN THÂN 1944 Khương Thượng 23-03-1974
124 DƯƠNG VĂN THÂU 1944 Quang Trung 25-05-1966
125 KHÚC BÙI THÀNH 1931 KTT Nam Đồng 26-09-1971
126 NGUYỄN VĂN THẢO 1942 An Trạch 19-05-1966
127 TRẦN ĐỨC THUẬN 1953 Khối 74 25-03-1972
128 NGUYỄN QUYẾT TIẾN 1950 Trung Phụng 19-10-1972
129 PHẠM VĂN TÚ 1944 Khâm Thiên 07-1968
130 NGÔ VĂN TRƯỜNG 1952 Hoàng Cầu 14-03-1972
131 NGUYỄN QUỐC TUẤN 1947 Hàng Bột 20-10-1975
132 HOÀNG VĂN TÝ 1938 Khâm Thiên 31-03-1971
133 TRẦN HỮU VINH Chu Văn An 09-12-1970
134 LÊ QUỐC VĨNH 1947 Tây Sơn 24-03-1970
QUẬN HÀ ĐÔNG
135 NGUYỄN ĐĂNG BA Yên Nghĩa 12-07-1968
136 NGUYỄN HỮU BA 1948 Yên Nghĩa 29-07-1966
137 LƯU ĐỨC BIÊN 1939 Kiến Hưng 14-03-1975
138 NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG 1949 Phường Lương Thực 08-02-1971
139 NGUYỄN GIA CHIẾM 1944 Văn Khê 15-03-1970
140 NGUYỄN VĂN CHỤ 1935 La Khê 25-11-1972
141 ĐOÀN ANH DŨNG 1949 Quang Trung 21-02-1974
142 HUỲNH VĂN ĐẤU 1931 Công ty may mặc HT 01-03-1971
143 BÙI CÔNG ĐỨC 1948 Phú Lương 09-12-1968
144 PHẠM XUÂN GIÁP Văn Khê 05-06-1967
145 VŨ VIẾT HẠC 1942 Văn Mỗ 15-09-1967
146 NGUYỄN VĂN HỌC 1944 Văn Khê 20-01-1967
147 TRẦN VIỆT HÙNG 1948 Tiên Sơn 11-04-1968
148 NGUYỄN VĂN KHANG 1948 Phú Lãm 03-01-1967