Nhà nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thư viện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (TP. Vinh – Nghệ An).

Tên dự án: Nhà nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thư viện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (TP. Vinh – Nghệ An). Chủ đầu tư: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. Nhà cao tầng; kết cấu khung, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép… cùng hệ thống kỹ thuật…

Dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy Cơ quan Cục Tác chiến Điện tử – Bộ Tổng Tham mưu – BQP

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy cơ quan Cục Tác chiến Điện tử, Bộ TTM/BQP. Chủ đầu tư: Cục tác chiến điện tử – BTTM. Diện tích phần nổi 7.550 m2, phần bán hầm 1.250 m2. Các hạng mục phụ trợ: Cổng chính, sân đường nội bộ, cấp điện,…