Thi công công trình Đập ngăn mặn Sông Hiếu – tỉnh Quảng Trị

Tên dự án: Dự án Đập ngăn mặn Sông Hiếu (tỉnh Quảng Trị). Chủ đầu tư: Ban QL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5/Bộ NN&PTNT. Dự án đập ngăn mặn sông Hiếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung, giai đoạn 2012-2020 và định hướng…