LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐƯỜNG BỘ

 • Đường cao tốc
 • Đường quốc lộ, tỉnh lộ
 • Đường đại lộ, đô thị
 • Đường chuyên dụng

THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN

 • Thủy điện
 • Hồ thủy lợi
 • Công trình thủy khác

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 • Trụ sở làm việc
 • Bệnh viện
 • Trường học
 • Khu đô thị
 • Hạ tâng kỹ thuật

CẢNG HÀNG KHÔNG

 • Nhà ga
 • Khu bay
 • Sân đường
 • Giao thông kết nối

CẢNG – ĐƯỜNG THỦY

 • Cảng biển
 • Cảng sông
 • Luồng hàng hải
 • Luồng thủy nội địa

CẦU – HẦM

 • Cầu lớn
 • Cầu cạn
 • Cầu đặc thù
 • Hầm

BOM MÌN – VẬT NỔ

 • Dò tìm bom mìn, vật nổ
 • Xử lý bom mìn, vật nổ
 • Khảo sát, giám sát thi công bom mìn, vật nổ

LĨNH VỰC KHÁC

 • Thí nghiệm chuyên ngành XD
 • Khai thác, sản xuất VLXD
 • Đường sắt
 • Lĩnh vực khác